Stor takk til dere som stilte på årets dugnad!

Det var en kjempeinnsats av de rundt 35 personene som trosset både regn og kulde. Det ble kvister å rydder både langs Kongevegen i lysløypetraseen, og langs østlige del av Otrøvatnet. En omlegging av løypa ved Grøvstølen ble også ryddet og kvistet. På Opdalstøen er det også gjort omlegging av skiløypa. Her ble det i tillegg til felling av trær og kvist laget tre solide gjerdeporter. Disse utbedringene vil bedre løypetraseen betydelig. Vedlikehold av traseen må gjøres årlig, for som kjent «det snør ikke skiløyper».
Broen over Tendla blir ikke tatt inn før lørdag 10.oktober kl 11.00, siden det fortsatt er høstferie.
Løypekjøringen vil starte i november, hvis snøforholdene tillater det. Og som vanlig starter løypekjøringen oppe på Tyin, langs vannet. Nå ser vi frem til ny skisesong og håper på mye snø!

Tyin-Filefjell Turløyper inviterer til dugnad i skiløypene. Lørdag 3.oktober 2020

Oppmøte ved alpinanlegget,Varmestua kl 10.00.

Vi anmoder alle brukerne av løypenettet om å stille på dugnaden!

Oppgaver i år er å rydde løypetraseene og ta inn broen over Tendla.

Ta med rydningssakser, sag, og annet redskap egnet for traserydding.

Bli med å bidra til enda bedre skiløyper til vinteren!

Evnt. spørsmål kan rettes til TFT v/Mette Rogne, metterog@gmail.com, mob 92630235

Broen over Tendla

I helgen kom broen på plass over Tendla.

Det var mye snø i vinter, og den forsvant sein iår. Den store vannføringen forsinket utsettingen av broen, men nå er det bare å ta den i bruk.

Vi håper at dere benytter mange av de fine turmulighetene i området. Turhåndboka for Vang i Valdres kan gi mange gode turtips, og kan kjøpes i alle de lokale butikkene.

God sommer!

Nå stopper løypekjøringen.

Nå er det slutt på løypekjøringen denne sesongen. Det er ikke de rekordstore snømengdene denne sesongen vil bli husket for! Korona-pandemien satte en bråstopp på det meste. Men etter at restriksjonene ble opphevet,har vi vært så heldige at velvillige løypekjørere og store snømengder har gjort det mulig å gå milevis i fint preparerte løyper helt til nå.

Selv om det er fortsatt er mye snø på fjellet,så har det begynt å åpne seg på myrer og elver, så det er vanskelig å komme frem med løypemaskinen.

Vårskiturene er flotte, for mange er dette den aller fineste tiden. Det vil fortsatt være mulig å kose seg på ski i mange uker enda! Husk å vær forsiktig på snøbruene over elvene.

Vi ønsker dere en riktig fin vår og sommer med mange fine turopplevelser i fjellet!

Fortsatt løypekjøring!

Våren har kommet, og mye snø har forsvunnet. Men fortsatt er det mange kilometer med fine løyper. Det er fast og fint i terrenget, så det er også fint å gå utenfor løypene.

For dere som vil gå i skiløypene,er det nå spesielt viktig å følge med på skisporet.no. Alle løyper blir ikke kjørt pga snømangel og overvann.

Etterhvert som snøsmeltingen fortsetter er det viktig å være forsiktig på snøbroene som går over de største elvene.

God tur og nyt den vakre naturen her på Tyin-Filefjell!

Ny info om løypekjøringen

Det kjøres skiløyper lørdag 18.april fra Tyinkrysset-Otrøvannet-Buhaugane.

Hytteforbudet oppheves 20.april, så fra om med 21.april vil skiløypene kjøres etter normal kjøreplan. Det er to unntak; løypa rundt Steinurde og den nye løypa som er stukket til Grindafjell løypelag vil ikke bli kjørt. Dette er i samhold med Vang Røde kors som har beredskapen i fjellet. De to løypene som ikke kjøres, er de mest utilgjengelige.

Vanligvis stopper løypekjøringen 1.mai. Men på grunn av de spesielle omstendighetene vil vi nå kjøre løyper også videre utover i mai, så lenge forholdene tillater det.

Det er meldt at det er mye snø i fjellet nå, så det skulle være fine muligheter for skiturer enda.

Vi oppfordrer dere til å ikke å ta unødige sjanser, holde avstand og følge fjellvettreglene!

Vang kommune trekker restriksjonene.

Vang kommune ønsker at løypekjøringen skal starte igjen fra 4.april. Kommuneoverlegen i Vang mener at skigåing i seg selv ikke innebærer noen smitterisiko så lenge forhåndsreglene for smittevern gjelder. Og at preparering av skiløyper har en positiv effekt på lokalbefolkningen. Vang kommune ønsker at løypene ikke kjøres langt til fjell, men prioriterer områder nær lokalbefolkningen og veier.

Hytteforbudet gjelder foreløpig til etter påske.

Styret i TFT har besluttet at løypekjøringen skal starte i et begrenset omfang. Følgende løype skal kjøres:

Tyinkrysset-skiheisen- rundt Otrøvannet-Buhaugane.

I første omgang kjøres løypene 4.-og 9. april. Videre løypekjøring vil det bli gitt informasjon om. Så lenge hytteforbudet opprettholdes, vil det bli redusert drift.

Ingen løypekjøring før 13.april

Det blir en annerledes påske iår. I og med at det er forbud mot å reise til hytter og fritidseiendommer i andre kommuner enn der man bor, så er det heller ingen grunn til å kjøre skiløyper. Vang kommune opprettholder også på det sterkeste anmodningen om ikke å kjøre skiløyper fram til og med 13.april.

Vi har vært i dialog med løypekjørerne,og de har sagt seg villige til å kjøre etter 1.mai, hvis forholdene tillater det. Det er ofte flott på fjellet på den tiden, så vi får håpe situasjonen roer seg til det. Oppheves forbud og anmodninger før den tid, starter løypekjøringen umiddelbart.

Vi ønsker dere en riktig god påske, og håper at vi snart kan komme til vårt skiparadis på Tyin-Filefjell!

Korona stopper løypekjøringen!

Tyin-Filefjell turløyper har nettopp fått anmodning fra Vang kommune om å stoppe løypekjøringen. Dette er et tiltak for at folk ikke skal benytte fritidsboligene, og dermed forhåpentligvis redusere smittespredningen. Helsemyndighetene i Vang kommune opplyser at de ikke har kapasitet til å takle smitteutbrudd blant fritidsbeboere i tillegg til å ivareta sine egne innbyggere.

Info om løypekjøringen

Vinterferien er igang og mange er på fjellet. Det betyr også at flere løyper kjøres.

Finndalhorn 8km, Bjørdalen-Sletningen 12km, Storeknippa-Steinurde 15 km. Disse løypene kjøres med scooter med sporkall,og er fine alternativer til de andre løypene.

Løypa fra Nystøgovegen til Bjørdalen kjøres nå kun med scooter med sporkall. Løypemaskinen kommer ikke over Begna.

Det er fine forhold i løypene ellers. Når det er mye vind, kjøres ikke løypene i de høyestliggende områdene.

Følg med på skisporet.no. Vi gjør oppmerksom på at enkelte dager i godværsperioder blir ikke løypene kjørt. Da har løypekjørerne vurdert det slik at løypekvalieteten er god.

God ferie og god skitur!