Snøforhold og løypekjøring

Det har vært mange spørsmål om hvorfor det ikke kjøres med løypemaskin i løypene på Tyin-Filefjell. Det kan virke uforståelig når man ser ut av vinduet og ser at det mange steder er en halv meter snø. Det sammenliknes også med andre steder i Valdres hvor det kjøres med løypemaskin.

På Tyin-Filefjell har det i år snødd lite, vært mye vind og svært kaldt. Denne kombinasjonen gjør at snøen er svært lett, og maskinene kjører derfor rett ned på stein og ujevnheter. Tidligere har det pleid å være en mildværsperiode før jul, noe som har gjort snøen mer kompakt, og det har derfor vært lettere å lage en såle for kjøring av den mange tonn tunge løypemaskinen. Det er ikke bare langrennsløypene som har problemer, Tyin-Filefjell skisenter har kun åpent i de delene av anlegget hvor det er produsert kunstsnø.

Det har generelt kommet mye snø i Valdres. Men i Tyin-Filefjellområdet, som ligger langt vest, har snøfallet vært langt mindre. Nettopp disse forskjellene kan man lese om i Avisa Valdres (krever abonnement).

En annen faktor er begrensninger som ligger i hva vi kan kreve av løypekjørerne i henhold til deres kontrakt. Hvilket utstyr de har, er kontraktfestet, samt hvor og når det skal kjøres. Videre er det et problem at sålen/underlaget i løypene ikke er opparbeidet. For at dette skal bli bedre, må det gjøres maskinell utbedring. Det vil si at store deler av løypenettet må graves opp og planeres, slik man gjør for å lage tur- og grusveier. Dette er et problem å få utført, både på grunn av utfordringer med grunneiere og Fylkeskommunen (kulturminner), samt lite velvilje fra Vang kommune for å bistå med disse problemstillingene.

Tyin-Filefjell er det området i Valdres som har flest skiløyper beliggende over 1000 m.o.h. Det er langt mer krevende å holde dette løypenettet åpent i forhold til andre områder i Valdres. De siste årene har tidligsnøen sviktet, tidligere kjørte vi skiløyper fra starten av november. Etter denne sesongen skal ny løypekontrakt utformes, og de nye klimatiske forholdene vil bli tatt hensyn til i denne kontrakten. Videre har vi nå fått en destinasjonsutvikler på Tyin-Filefjell som vi har stor tro på kan hjelpe til med kvalitetsforbedring av løypenettet.

Vi håper dette kan virke oppklarende, og ønsker dere et strålende og snørikt godt nytt år!