Slik blir løypekjøringen…

Det har kommet noe mer snø, og dermed utvides tilbudet. Slik blir løypekjøringen videre;’

Førstkommende helg er den siste helgen TFT kjører med løypemaskinen på Tyin. På tirsdag 21.desember starter kjøring i terreng. Da kjøres Kongevegen fra Tyinkrysset opp til skiheisen, videre i løype GLÅ 1 (se kart under «Løyper og løypekart»). Det kjøres i første omgang med scooter med sporkall, det er for lite snø for løypemaskinen.

Det gjøres kontinuerlig vurdering av vær-og føreforhold. Og løypekjøringen justeres deretter.

Følg med på skisporet.no

TFT har samarbeid med JVB og Tyin parkering om løypekjøring fra Tyin til Eidsbugarden.

Her vil det bli kjørt følgende datoer: 22.desember, 27.desember, 29.desember 1.januar og 2.januar. Kjøringen starter ca kl 10.00 fra Tyin. Ved uvær er det ingen kjøring. Kjøringen ligger ikke på skisporet.no.

God førjulstid!