Stor takk til dere som stilte på årets dugnad!

Det var en kjempeinnsats av de rundt 35 personene som trosset både regn og kulde. Det ble kvister å rydder både langs Kongevegen i lysløypetraseen, og langs østlige del av Otrøvatnet. En omlegging av løypa ved Grøvstølen ble også ryddet og kvistet. På Opdalstøen er det også gjort omlegging av skiløypa. Her ble det i tillegg til felling av trær og kvist laget tre solide gjerdeporter. Disse utbedringene vil bedre løypetraseen betydelig. Vedlikehold av traseen må gjøres årlig, for som kjent «det snør ikke skiløyper».
Broen over Tendla blir ikke tatt inn før lørdag 10.oktober kl 11.00, siden det fortsatt er høstferie.
Løypekjøringen vil starte i november, hvis snøforholdene tillater det. Og som vanlig starter løypekjøringen oppe på Tyin, langs vannet. Nå ser vi frem til ny skisesong og håper på mye snø!