Informasjon og referat fra årsmøtet 2017

Årsmøtet ble avholdt på Filefjellstuene 28.12.17

Se referat fra møtet under;

Protokoll årsmøte TFTur 2017 (1)

Det nye styret er konstituert;

Mette Rogne, leder. Gudbrandslie

Nina Dahl, nestleder. Øvre Jordet

Lars Inge Tordal, kasserer. Tyinkrysset

Bjørghild Holien, styremedlem.

Ole Birger Hermundstad,, styremedlem, fastboende

Tor-Arne Stenhaug,styremedlem, Varden

Spørsmål angående Tyin-Filefjell skiløyper kan rettes til ;

Mette Rogne, metterog@gmail.com,  mob 92630235

Spørsmål angående løypekjøringen, rettes til

Nina Dahl, ninadah@gmail.com, mob 90204929