Generalforsamling i Tyin-Filefjell Turløyper

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tyin-Filefjell Turløyper.

Møtested: Tyin Filefjell Skisenter, Varmestøga.

Tidspunkt: 28.12.13 kl. 18:00

Dagsorden:

 • Åpning av møte ved styreleder Leif Øyvind Solemsli, og fortegnelse over stemmeberettigede
 • Valg av møteleder og protokollskriver.
 • Godkjenning av innkalling og agenda v/møteleder.
 • Redegjørelse av inngåelse av ny løypekjøringskontrakt med Tyin Booking (Asgrim Opdal)
 • Status løypekjøring: v/Leif Øyvind
  • a.     Oppsummering av sesongen 2012/20
  • b.     Prioriterte planer for 2013/14
 • Økonomi: v/Britt Kjersti
  • a.     godkjenning av regnskap
  • b.     godkjenning av budsjett
  • c.     fastsettelse av løypeavgift
 • Revisjon av regnskap v/Ove Drange
 • Valg av nytt styre v/ møteleder
  • Styreleder Leif Øyvind Solemsli     – på valg
  • Mette Rogne                                     – ikke på valg
  • Britt Kjersti Jåstad                           – på valg
  • Jens-Eivind Kobbeltvedt                  – ikke på valg
  • Gerd Marken                                    – ikke på valg
  • Anders Hermundstad                      – på valg

Med vennlig hilsen for styret i TFT
Leif Øyvind Solemsli
Styreleder