Påske på Tyin-Filefjell – en oppdatering fra løypelaget

Nå som påsken står for døren og mange av våre medlemmer vil være på fjellet, ønsker vi i styret i Tyin Filefjell Turløyper (TFT) å få gi en liten oppsummering av årets drift:

Innbetalinger

Fra velforeninger:

Gudbrandslia 154 800
Tyinkrysset 63 900
Varden I og II 63 900
Nystuen Panorama 41 400
Børrenøset 38 700
Filefjell I og II 36 000
Nystøga Hyttegrend 26 100
Otrølia 26 100
Synhaug Vel 15 300
Børrenøse I 12 600
Børrenøse II 10 800
Totalt 489 600

 

Fakturert utenom velforeninger              248 400

Ubetalt pr 01.04.14                               -105 200       143 200

Inntekter fra medlemmer                                            632 800

Årlige utgifter til løypekjøring                                       712 500

For å komme rundt, er vi fortsatt avhengig av tilskudd fra Vang Kommune og næringslivet i kommunen, samt flere betalende.

Løype ”Fiolett 2”, Kyrkjestølen – Sulebu

Filefjell Løypelag har ansvar for kjøring av Fiolett 2. Finansiering av driften for kjøring skal skje ved innbetaling av medlemmer bl.a på Fillestølen, Buhaugane og Gramstølen. Grunnet lav innbetaling fra hytteeiere i dette området, har det ikke vært økonomi til å kjøre løypen i samsvar med oppsatt plan.

Som følge av at mange av våre medlemmer benytter seg av Fiolett 2, har vi i TFT påtatt oss kjøringen av løypen i påsken 2014.

Løypekart

Nytt løypekart er trykket, og er til salgs for kr 50,- på følgende steder: Intersport, Joker, Varmestøga, Filefjellstuene, Tyinkrysset Fjellstue.

Løypekjøring i vinter

Vinterens ekstremvær har medført flere utfordringer for løypekjører. Kjøring til Sulebu har mange ganger ikke latt seg gjennomføre, og når det er forsøkt, har sporene blåst igjen kort tid etter.

Følg med på: http://skisporet.no/oppland/tyinfilefjell om når og hvor løypene er kjørt. Betalende medlemmer kan også motta gratis sms-varsling, der løypekjører gir informasjon om løypekjøringen. I tilfeller der det ikke er mulig å kjøre til Sulebu grunnet værforhold, gis det varsel om når Blå løype kjøres i 2. runde, normalt kl. 13.00.

Dyr i fjellet – husk båndtvang

Rypene i fjellet har kommet tilbake. Det er også store flokker rein i området. I denne forbindelse ønsker vi å minne om helårs båndtvang i Vang Kommune. Båndtvangen gjelder også på fjellet. Av hensyn til dette, håper vi at alle hundeeiere respekterer båndtvangen.

Snøskredfare

Innerst i Bjørdalen, mot Sletningen, henger det store skavler. Vi ber våre medlemmer om å være oppmerksom på forholdene.