Info om løype Fiolett 2, Kyrkjestølen – Sulebu

Hittil i sesongen har ikke løypa Fiolett 2, Kyrkjestølen – Sulebu, blitt preparert jevnlig. Vi er i dialog med Filefjell Løypelag, som er ansvarlig for preppingen, mer om dette kan du lese under:Ansvarlig for kjøring av ovennevnte løype: Filefjell Løypelag, som gjelder for medlemmer «vest for Sognegrensa» (Buhaugane, Filestølane, Gramstølen mv).

På vegne av våre medlemmer beklager vi at tilbudet om løypen Kyrkjestølen – Sulebu ikke har vært tilfredsstillende kjørt hittil i sesongen. Vi vil likevel gjøre vårt beste for å sikre at løypen blir kjørt resten av vintersesongen. I denne forbindelse ønsker vi å få gitt følgende informasjon:

Finansiering av kjøring av Fiolett 2 skjer ved at Filefjell Løypelag mottar medlemsavgift fra medlemmer som hører til vest for Sognegrensa. I tillegg har Lærdal Kommune tidligere gitt bidrag til kjøring av fiolett 2 i tillegg til løypene rundt Gramstølen.

Vi i TFT hadde i løpet av vinteren / våren 2012 møter med styremedlemmene i Filefjell Løypelag, for å vurdere om det er ønsket at vi skal ta over ansvaret for kjøring av løypen. I tillegg har vi fått orientert om viktigheten av at løypetraséen blir kjørt regelmessig. Filefjell løypelag har i møter og samtaler uttrykt at de fortsatt ønsker å kjøre fiolett 2.

Grunnet blant annet økonomiske utfordringer har Filefjell Løypelag ikke hatt muligheter til å få kjørt traséen hittil i sesongen, slik som plan og ønsker er.

Dette beklager både vi i TFT og Filefjell Løypelag.

Vi i TFT vil følge opp prepareringen Filefjell Løypelag gjør ,og vil om Fiolett 2 ikke blir kjørt i løpet av en to-ukers periode, iverksette tiltak for å kunne overta ansvaret for kjøringa. Et av tiltakene er å innhente anbud og deretter inngå kontrakt på kjøring av løypa. Vi kan tidligst være klare til oppstart av kjøring 1. februar

mvh

TFT

Styret