Tyin Booking ved Asgrim Opdal overtar løypekjøringen.

Avtalen med Tyin Ski om løypekjøring gikk ut i vår. TFT har arbeidet med å få inn en ny aktør til løypekjøringen. Etter annonsering i vår og anbudsrunder i sommer, ble avtalen med Tyin Booking og Asgrim Opdal underskrevet. Vi er svært glade for at det er Asgrim som nå skal være ansvarlig for løypekjøringen. Asgrim har flere års erfaring med å kjøre skiløyper, og det var han som var ansvarlig for løypekjøringen i Tyin Ski. Asgrim er lokalkjent, han er fra Øye i Vang. Han er reineier og ferdes mye i fjellet. Det er viktig at han har slik kunnskap og erfaring, siden det kan være svært værhardt her i området. Mange kilometer av våre løyper ligger på over 1000 m.o.h., noe som gjør det ekstra utfordrende å preparere løyper her.

Vi håpere på et godt samarbeid og ønsker Asgrim lykke til med jobben!