Tyin-Filefjell turløyper inviterer til dugnad i skiløypene

Tid: 30.september kl.10.00

Oppmøte: Tyin-Filefjell skisenter v/Børrenøsheisen

Vi håper mange vil bidra til vedlikehold av løypenettet. Jo mindre oppvekst av busker og kratt, jo tidligere kan vi starte løypekjøringen.

Ta med rydningssakser, sager, motorsager og andre egnede redskaper.

Arbeidsoppgaver og områder blir fordelt ved oppmøte.

I år er vi så heldige at Tyin-Filefjell bidrar med beitepusseren i deler av løypenettet, men mye må gjøres manuelt, derfor trenger vi mange folk!

Bli med og bidra til enda bedre skiløyper!

Evntuelle spørsmål om dugnaden kan rettes til Øystein Otto Grov, oogrov@online.no eller mob 90573842