Løyper og løypekart

Kjøreplan:Løypekjøring varer fra 1. november til 1. mai når snøforholdene tilsier det. Tidligløypa kjøres på Tyin.Løypene som er markert med heltrukket linje, kjøres med løypemaskin, løypene som er stiplet kjøres med snøscooter med sporkall. Følgende løyper kjøres gjennom hele sesongen når snøforholdene tillater det:

  • Grønn: 1 ,2
  • Blå:      1 ,2 
  • Rød:    1, 2, 3, 4, 5

Løypene kjøres tirsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag, samt alle dager i jule-, vinter- og påskeferien.  Følgende løyper starter løypekjøringen 1. uke i februar. Det kjøres fredag, lørdag, søndag, samt alle dager i vinter- og påskeferien.

  • Gul :    1, 2
  • Svart:  1, 2

 Følgende løype kjøres fra 1. februar, samt onsdag og lørdag i vinter- og påskeferie:

  • Svart : 3

Følgende løype kjøres i juleferien, vinter- og påskeferien. Mellom jul og påske prepareres løypen fredag og lørdag:

  • Blå: 3

 Følgende løype kjøres enkelte ganger i vinter- og påskeferien. Løypen er merket fra og med vinterferien:

  • Svart :4

Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir kjørt løyper hvis løypene er av god kvalitet, selv om det står på kjøreplanen. Følg med på skisporet.no, der ser dere når løypene er kjørt.