Vang kommune trekker restriksjonene.

Vang kommune ønsker at løypekjøringen skal starte igjen fra 4.april. Kommuneoverlegen i Vang mener at skigåing i seg selv ikke innebærer noen smitterisiko så lenge forhåndsreglene for smittevern gjelder. Og at preparering av skiløyper har en positiv effekt på lokalbefolkningen. Vang kommune ønsker at løypene ikke kjøres langt til fjell, men prioriterer områder nær lokalbefolkningen og veier.

Hytteforbudet gjelder foreløpig til etter påske.

Styret i TFT har besluttet at løypekjøringen skal starte i et begrenset omfang. Følgende løype skal kjøres:

Tyinkrysset-skiheisen- rundt Otrøvannet-Buhaugane.

I første omgang kjøres løypene 4.-og 9. april. Videre løypekjøring vil det bli gitt informasjon om. Så lenge hytteforbudet opprettholdes, vil det bli redusert drift.