Lyst til bli med på sti-og merkekurs?

DNT Valdres har ansvar for merking  og tilrettelegging av en del av stier og ruter i Valdres. I nærheten av hytteområder kan den hende at hytteeierne selv kan tenke seg å delta i denne oppgaven.

Det er utarbeidet en Merkehåndbok av DNT sammen med Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Innovativ Fjellturisme og Innovasjon Norge, med et helhetlig system for alle som tilrettelegger for naturvennlig ferdsel for vandring, skigåing, sykling og ferdsel på vann.

 DNT Valdres ønsker å tilby gratis kurs for interesserte hytteeiere i Merkehåndboka, se linken:

https://valdres.dnt.no/aktiviteter/107937/868095/