Dugnaden utsettes!

Vi må dessverre utsette dugnaden. Det er nødvendig med større dimensjoner enn antatt på de lengste broene, og kraftigere fundament må til. For de som har satt av dagen og vil gjøre en jobb i morgen, kan det klippes ned vier og kratt i løypetraseen fra skiheisen og forbi Gamlestøga der det er behov.

Ny dato for dugnad er satt til 28.10. TFT ønsker alle en fin helg og høstferie!