Innkalling til årsmøte 2014 i Tyin-Filefjell Turløyper

Møtested: Tyin Filefjell Skisenter, Varmestøga

Tidspunkt: Søndag 28.desember kl 19.00

Saksliste:

 1. Åpning av møte ved styreleder Leif Øyvind Solemsli, og fortegnelse over stemmeberettigede
 2. Valg av møteleder og protokollskriver.
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste v/møteleder
 4. Status løypekjøring v/Leif Øyvind Solemsli

4.1.   Oppsummering av sesongen 2013/2014

4.2.   Planer for sesongen 2014/2015

 1. Økonomi v/ Britt Kjersti Jåstad:

5.1.   Godkjenning av regnskap

5.2.   Godkjenning av budsjett

5.3.   Fastsettelse av løypeavgift

 1. Revisjon av regnskap v/Ove Drange
 2. Valg av nytt styre v/møteleder:
  Styreleder Leif Øyvind Solemsli             -ikke på valg
  Mette Rogne                                            -på valg
  Britt Kjersti Jåstad                                   – ikke på valg
  Jens-Eivind Kobbeltvedt                         – på valg
  Gerd Marken                                           – på valg
  Nina Dahl                                                 – ikke på valg
 3. Eventuelt.

 

Filefjell,  14.12.2014

Med vennlig hilsen for styret i TFT

 

Nina Dahl

Styremedlem