Generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tyin Filefjell Turløyper.

Møtested: Tyin Filefjell Skisenter, Varmestøga.

Tidspunkt: 28.12.12 kl. 19:00

Dagsorden:

 • Åpning av møte ved styreleder Leif Øyvind Solemsli, og fortegnelse over stemmeberettigede.
 • Valg av møteleder og protokollskriver.
 • Godkjenning av innkalling og agenda. v/møteleder
 • Redegjørelse knyttet til anbudsprosess og inngåelse av ny løypekjøringskontrakt med Tyin Booking (Asgrim Opdal) v/Mette
 • Status løypekjøring: v/Leif Øyvind
 • Oppsummering av sesongen 2011/2012
 • Prioriterte planer for 2012/2013
 • Økonomi: v/Britt Kjersti
 • godkjenning av regnskap
 • godkjenning av budsjett
 • fastsettelse av løypeavgift
 • Revisjon av regnskap v/Harald Madsen
 • Valg av nytt styre v/møteleder
  • Styreleder Leif Øyvind Solemsli – ikke på valg
  • Mette Rogne – ikke på valg
  • Britt Kjersti Jåstad – ikke på valg
  • Ingolf Søreide – på valg
  • Gerd Marken – ikke på valg
  • Anders Hermundstad – ikke på valg

Med vennlig hilsen for styret i TFT,

Leif Øyvind Solemsli

Styreleder